Θεραπείες

Θεραπείες

Διαδικασίες

Διαδικασια

Καλλιέργεια Βλαστοκύστης και Eμβρυομεταφορά

Για να επιλέξουμε τα καλύτερα έμβρυα χρησιμοποιούμε μεταφορά βλαστοκύστης (εμβρυομεταφορά 5ης ή 6ης μ…

περισσότερα

Διαδικασια

ΓΕΝΕΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΜΒΡΥΩΝ

Το Κέντρο εξωσωματικής γονιμοποιήσης Πεδιαίος προσφέρει στους ασθενείς του τη δυνατότητα προεμφυτευτι…

περισσότερα

Διαδικασια

Υποβοηθούμενη Εκκόλαψη με χρήση Laser

Αυτή η διαδικασία είναι αναγκαία για την εμφύτευση του εμβρύου στο ενδομήτριο. Αυτή η μέθοδος εισήχθη…

περισσότερα

Διαδικασια

PICSI

Στις περισσότερες περιπτώσεις μικρογονιμοποίησης, τα σπερματοζωάρια επιλέγονται προσεκτικά από τον εμ…

περισσότερα

Διαδικασια

Υαλοποίηση Σπέρματος

Το Κέντρο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης Πεδιαίος όντας πρωτοπόρος στα θέματα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης,…

περισσότερα