Πρόγραμμα δωρεάς ωαρίων

Το πρόγραμμα δωρεάς ωαρίων ξεκίνησε από το 1990.

Το δικό μας πρόγραμμα δωρεάς ωαρίων είναι καλά οργανωμένο και λειτουργεί από το 1990. Η πιθανή δέκτρια μπορεί να χρησιμοποιήσει ωάρια δότριας δικής της επιλογής ή το Κέντρο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης Πεδιαίος θα προσπαθήσει να βρει την κατάλληλη δότρια την οποία και η ασθενής πρέπει να αποδεχτεί. Το πρόγραμμα δωρεάς ωαρίων λειτουργεί σε Ανώνυμη βάση με μέγιστο χρόνο στην λίστα αναμονής τριών μηνών.

Ποιές γυναίκες είναι υποψήφιες δέκτριες για το πρόγραμμα δωρεάς ωαρίων

Διαφορετικές ομάδες ασθενών που μπορούν να επωφεληθούν από το πρόγραμμα δωρεάς ωαρίων:

 • Πρόωρη Εμμηνόπαυση
 • Ζημιά στις ωοθήκες λόγω επέμβασης, ακτινοθεραπείας ή χημειοθεραπείας
 • Ασθενής που επαναλαμβανόμενα δεν αντιδρούν σωστά στην ορμονική θεραπεία για την διέγερση των ωοθηκών
 • Ασθενής με κληρονομικό γενετικό νόσημα

Οι Δότριες Μας

Η ζήτηση για δότριες ωαρίων που υποβάλλονται σε περισσότερες γενετικές εξετάσεις έχει αυξηθεί. Την ίδια στιγμή, χρήση ωαρίων από δότριες χωρίς αυτές τις εξετάσεις μειώνουν την τιμή και είναι πιο ελκυστικές για ορισμένα ζευγάρια. Ακολουθώντας την πολιτική που υιοθετείται και από πολλά άλλα κέντρα εξωσωματικής γονιμοποίησης, το Κέντρο μας προσφέρει δύο ομάδες δοτριών ωαρίων: Κανονικές Δότριες και Δότριες Elite.

Ομάδα Ι – Κανονικές Δότριες

Το σχέδιο αυτό χρησιμοποιείται από το κέντρο μας από το 1992, σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές που αφορούν την ποσότητα πληροφοριών που δίνεται στους δέκτες ωαρίων σχετικά με τη δότρια τους. Το ταίριασμα δότριας-δέκτριας πραγματοποιείται από τις συντονίστριες του προγράμματος Δωρεάς Ωαρίων, οι οποίες διεξάγουν λεπτομερή έρευνα στα προφίλ των διαθέσιμων δοτριών για να βρουν τις καλύτερες υποψήφιες για κάθε ζευγάρι. Όλες οι δότριες μας ελέγχονται για Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα (ΣΜΝ), όπως:

 • Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοανεπάρκειας – AIDS (HIV)
 • Ηπατίτιδα Β (HBs Ag, anti-HBc IgM)
 • Ηπατίτιδας Γ (HCV)
 • Σύφιλη (VDRL)
 • Μεγαλοκυτταρικός ϊός(CMV IgM)

Ομάδα ΙΙ – Elite Δότριες

Από την εμπειρία μας, έχουμε καταλάβει πως υπάρχει αυξανόμενη ανάγκη για δημιουργία ενός προγράμματος δωρεάς ωαρίων ‘Αμερικάνικου’ τύπου, όπου οι δότριες υπόκεινται σε βαθύτερο ιατρικό έλεγχο και πιο εξονυχιστική διαδικασία αξιολόγησης. Οι δέκτριες λαμβάνουν πιο ολοκληρωμένη εικόνα για τις υποψήφιες δότριες τους και έτσι έχουν την ευκαιρία να καταλήξουν στην καλύτερη επιλογή, που πληροί τα επιθυμητά κριτήρια. Επιπρόσθετα από τις εξετάσεις για τα ΣΜΝ, οι Elite δότριες μας υποβάλλονται σε περαιτέρω γενετικές εξετάσεις για τις παρακάτω παθήσεις:
• Καρυότυπος (ανάλυση χρωμοσωμάτων)
• Σύνδρομο Εύθραυστού X
• Κυστική Ίνωση (36 μεταλλάξεις)

Η διαδικασία

 • Ταίριασμα

Οι υποψήφιοι δέκτες ωαρίων συμπληρώνουν ένα έντυπο στο οποίο αναφέρουν τα χαρακτηριστικά τους και τα επιθυμητά χαρακτηριστικά της δότριας και ακολούθως εγγράφονται στο πρόγραμμα δωρεάς ωαρίων του κέντρου μας.  Οι συντονίστριες του προγράμματος ταιριάζουν τη δέκτρια με υποψήφιες δότριες ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους (χρώμα μαλλιών, χρώμα δέρματος, ύψος, βάρος και ομάδα αίματος.  Οι δότριες παραμένουν ανώνυμες ως προς τις δέκτριες και αντιστρόφως, και σε κανένα στάδιο δεν δίνονται φωτογραφίες των δοτριών.  Το τηλέφωνο της συντονίστριας του προγράμματος Δωρεάς Ωαρίων δίνεται σε όλους τους δέκτες ούτως ώστε να μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας μαζί της σχετικά με τυχόν απορίες.

 • Συγχρονισμός

Ο έμμηνος κύκλος της δέκτριας πρέπει να συγχρονιστεί με το κύκλο της δότριας. Για να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός, η δέκτρια αρχίζει μία θεραπεία αντικατάστασης ορμονών (hormonal replacement therapy) η οποία μας επιτρέπει να ρυθμίσουμε και να συγχρονίσουμε το κύκλο της δέκτριας με τον αντίστοιχο κύκλο της δότριας.

 • Γονιμοποίηση και Εμβρυομεταφορά

Τα προερχόμενα από την δότρια ωάρια στη συνέχεια γονιμοποιούνται από σπέρμα του συντρόφου της δέκτριας ή από σπέρμα δότη (που έχει προεπιλεγεί από την ασθενή). Ακολούθως, τα μορφολογικά καλά έμβρυα τοποθετούνται στην ορμονικά προετοιμασμένη μήτρα της δέκτριας.

 • Κρυοσυντήρηση

Τα επιπλέον καλής ποιότητας έμβρυα μπορούν να κρυοσυντηρηθούν και να παραμείνουν στην Τράπεζα Κρυοσυντήρησης του Κέντρου μας για μελλοντική χρήση τους από την δέκτρια, εάν και εφόσον η ίδια και ο σύντροφος της το αποδεχτούν εγγράφως.

Ειδικές Προσφορές

Το ‘Κέντρο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης Πεδιαίος’ παρέχει ειδικές προσφορές για όλες τις θεραπείες εξωσωματικής γονιμοποίησης. Πιστεύουμε ότι οι προσφορές μας είναι οι πιο ανταγωνιστικές στην Ευρώπη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στις συντονίστριες μας για περισσότερες πληροφορίες και τους όρους και προϋποθέσεις των ειδικών προσφορών.