Υποβοηθούμενη Εκκόλαψη με χρήση Laser

Με αυτή τη μέθοδο τα έμβρυα εκκολάπτονται από το εξωτερικό στρώμα που προστατεύει το έμβρυο (zona pellucida), πριν την εμβρυομεταφορά.

Αυτή η διαδικασία είναι αναγκαία για την εμφύτευση του εμβρύου στο ενδομήτριο.

Αυτή η μέθοδος εισήχθηκε από επιστήμονες για να βοηθείται η διαδικασία της εκκόλαψης  των εμβρύων.  Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση μικροlazer.

Μια άλλη μέθοδος Υποβοηθούμενης Εκκόλαψης γίνεται με τη χρήση ασθενούς οξέου, το οποίο λεπταίνει την zona pellucida.  Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται σπάνια για κλινικούς σκοπούς.

Έχει αποδειχθεί ότι η μέθοδος της Υποβοηθούμενης Εκκόλαψης βελτιώνει την εμφύτευση του εμβρύου και τα ποσοστά εγκυμοσύνης σε διάφορες ομάδες ασθενών.  Η συγκεκριμένη τεχνική  φαίνεται να ωφελεί ιδιαιτέρα ασθενείς μεγαλύτερης ηλικίας, ασθενείς με αφύσικα σκληρή zona pellucida και τις γυναίκες με προηγούμενες αποτυχημένες προσπάθειες Εξωσωματικής Γονιμοποίησης.  Επίσης, πρόσφατα ευρήματα δείχνουν ότι η διαδικασία αυτή αυξάνει τις πιθανότητες επιτυχίας εμβρυομεταφοράς σε κατεψυγμένους κύκλους, όπου η zona pellucida υφίσταται σκλήρυνση λόγω της διαδικασίας ψύξης-απόψυξης.