Αίτια Υπογονιμότητας Στους Άντρες

Pedieos IVF Center

10/02/17 – 09:29

Η υπογονιμότητα στους άντρες ευθύνεται για το 40-50% της υπογονιμότητας των ζευγαριών. Η υπογονιμότητα στους άντρες συσχετίζεται με χαμηλή συγκέντρωση των σπερματοζωαρίων, χαμηλή κινητικότητα και μορφολογία.

Υπάρχουν τέσσερις κατηγορίες ανωμαλιών

 • Ολιγοσπερμία: χαμηλή συγκέντρωση των σπερματοζωαρίων
 • Ασθενοσπερμία: χαμηλή κινητικότητα των σπερματοζωαρίων
 • Νεκροσπερμία: σπερματοζωάρια χωρίς κινητικότητα
 • Τερατοσπερμία: μη καλή μορφολογία των σπερματοζωαρίων

(Μπορεί να υπάρχει συνδυασμός δυο ή και περισσοτέρων κατηγοριών)

Παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την ποιότητα των σπερματοζωαρίων    

 • Τρόπος ζωής: για παράδειγμα άγχος, κάπνισμα, παχυσαρκία, κατάχρηση ουσιών, χρόνια έκθεση σε χημικές ουσίες ή τοξίνες και προχωρημένη ηλικία τα οποία μπορούν να χειροτερέψουν την σπερματογένεση και τη σωστή λειτουργία του σπερματοζωαρίου.
 • Ιατρικές παθήσεις: Κρυψορχία, καρκίνος και οι θεραπείες καρκίνου είναι μερικά παραδείγματα τα οποία μπορούν να προκαλέσουν υπογονιμότητα στους άντρες, επηρεάζοντας την παραγωγή και λειτουργία του σπέρματος. Επίσης η παρεμπόδιση ή ο αποκλεισμός του σπερματικού πόρου ο οποίος μεταφέρει τα σπερματοζωάρια στην ουρήθρα είναι κοινή αιτία για ολιγοσπερμία ή αζωοσπέρμια στους άντρες. Επεμβάσεις μπορούν να προκαλέσουν φλεγμονή του σπερματικού πόρου από βακτήρια, η οποία είναι μια συχνή αιτία για την παρεμπόδιση ή τον αποκλεισμό του σπερματικού πόρου.
  Η κιρσοκήλη είναι μια ιατρική πάθηση η οποία μπορεί να μειώσει τη γονιμότητα. Περίπου το 15% όλων των ανδρών και 40% των ανδρών με υπογονιμότητα πάσχουν από αυτή την ιατρική πάθηση. Δεν έχει εξακριβωθεί πως οι κιρσοκήλη επηρεάζει την γονιμότητα; αυξάνει όμως την θερμοκρασία στους όρχεις που σχετίζεται με την παραγωγή των σπερματοζωαρίων και την κινητικότητα.
 • Ορμονικές διαταραχές. Οι ορμονικές διαταραχές μπορούν να είναι επακόλουθο του τρόπου ζωής όπως η κατανάλωση αλκοόλ, η κατάχρηση ουσιών και η παχυσαρκία. Επίσης οι ορμονικές διαταραχές μπορούν να προκληθούν από άλλες παθήσεις συμπεριλαμβανομένου των παθήσεων του θυρεοειδούς, του διαβήτη, η υψηλή πίεση και υπογοναδισμός. Υπογοναδισμός είναι η κατάσταση, κατά την οποία ο οργανισμός δεν παράγει την ποσότητα της τεστοστερόνης και άλλες αναπαραγωγικές ορμόνες  που χρειάζεται ο οργανισμός.
 • Αντισώματα κατά του σπερματοζωαρίου.
  Τα αντισώματα είναι πρωτεΐνες οι οποίες παράγονται από το ανοσοποιητικό σύστημα. Τα αντισώματα κατά του σπέρματος δημιουργούνται όταν διασπαστεί το φράγμα του αίματος/όρχεων. Οι παρουσία τους στο δείγμα του σπέρματος έχει συσχετιστεί με μειωμένη κινητικότητα καθώς και την ανικανότητα να γονιμοποιηθεί το ωάριο.
 • Γενετικές Παθήσεις: Η υπογονιμότητα στους άντρες είναι συσχετισμένη και με κάποιες γενετικές παθήσεις όπως το σύνδρομο Klinefelter, την μετάλλαξη του γονιδίου της κυστικής ίνωσης και μικρό-αφαιρέσεις πάνω στο Υ χρωμόσωμα. Επίσης, ανωμαλίες των χρωμοσωμάτων οι οποίες ονομάζονται ισοζυγισμένες μεταθέσεις συσχετίζονται με μεγάλο ποσοστό αποβολών.
 • Προχωρημένη ηλικία και γονιμότητα.
  Αντίθετα με τις γυναίκες, οι άντρες είναι γόνιμοι μέχρι την ηλικία των 60 ή ακόμα μέχρι και την ηλικία των 70 εάν δεν υπάρχει άλλη πάθηση η οποία να συμβάλλει στην υπογονιμότητα. Έχει παρατηρηθεί ότι με την ηλικία το μέγεθος των όρχεων μικραίνει και υφή τους είναι πιο μαλακή. Επίσης, τα χαρακτηριστικά του σπέρματος όπως η κίνηση και η μορφολογία τείνουν να μειώνονται καθώς αυξάνεται η ηλικία του άντρα. Επιπρόσθετα, πρόσφατες έρευνες έχουν δείξει ότι τα σπερματοζωάρια από ηλικιωμένους άντρες έχουν περισσότερες πιθανότητες να έχουν ελαττώματα στα χρωμοσώματα ή στα γονίδια.