Δωρεά Ωαρίων


Η δωρεά ωαρίων είναι μια διαδικασία κατά την οποία μια γυναίκα “δωρίζει” τα ωάρια της για σκοπούς υπογονιμότητας και έρευνας.

Αφού γίνει η δωρεά ωαρίων , ακολούθως τα ωάρια γονιμοποιούνται με την μέθοδο της εξωσωματικής ή απλά καταψύχονται στην τράπεζα ωαρίων για να χρησιμοποιηθούν αργότερα σε εξωσωματική γονιμοποίηση.

Γίνε Δότρια

Δώρισε τα ωάρια σου, Δώσε ζωή!

Αποζημίωση & Οφέλη

Αποζημίωση & Οφέλη

σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ικανοποίηση

για τη βοήθεια που δίνουμε σε άτεκνα ζευγάρια

Δωρεάν

ιατρικές εξετάσεις

Who can be a donor?

 • Healthy women
 • Age between 18-33 years old
 • Women willing to donate eggs for couple who need them

Is the process anonymous or non-anonymous?

 • The process in Cyprus is fully anonymous by law, therefore the recipient cannot find out who you are and you cannot find out who the recipient of your oocytes is.
 • However, you have the opportunity to also become a non-anonymous donor, which means that we can give your oocytes to patients in other countries that require identifiable donors, such as the United Kingdom. Being non-anonymous means that if the child is aware they were conceived using donor eggs, once they become 16-18 years old they can request from their clinic identifying information about you. They may then contact you for a quick meeting, if possible. You have no responsibilities in such cases of non-anonymous donation.

Who needs you?

 • Oncology patients who have done radiotherapy or chemotherapy
 • Women whose ovaries failed much earlier than normal (premature ovarian failure)
 • Women whose ovaries failed due to age

Is it safe?

 • It is a safe process, without any side effects, as we monitor you closely and ensure that the process runs smoothly. The injections are easy to take and are similar to the insulin injections that diabetics do every day. As the medication is taken for just a few days, there will not be any problems to your menstrual cycle, and your period comes again normally after the egg collection.
 

Will I have eggs left after this process?

 • As women are born with millions of eggs, and we would anyway run fertility checks before you are accepted as a donor, we would not allow a chance of leaving you with no eggs. If your fertility is low to begin with, you would not be allowed to proceed with egg donation and would be counselled accordingly.

Do I get paid for the donation?

 • We do offer financial compensation for your time and effort. We understand that taking some hours off work or your studies is important for you, and based on European legislations we have to offer full compensation according to the law.

What is the process to become a donor?

 • Step 1: Your first appointment involves a meeting with our Donor Bank Coordinator for an initial evaluation and completion of our egg donor questionnaire. You will also have an initial consultation with our doctors for a vaginal ultrasound and a review of your medical history. You will have to do certain blood tests to ensure you are clear of any Sexually Transmitted Diseases and you have a good fertility indicator. (You may be asked to come again for more blood tests later on, if necessary).
 • Step 2: If all your tests are clear and you match our egg donor criteria, you will be informed via phone that you are accepted as a donor and we proceed by finding a recipient to match you.
 • Step 3: Once we have a recipient, you will need to start medication, which include both contraceptive pills and injections to prepare you for the egg collection. The injections are done once a day, like with the insulin injections of diabetics for 7-9 days.
 • Step 4: The egg collection takes place in the morning of the date set by our doctor between Monday to Saturday. For this we give light sedation for approximately 15 minutes, so you do not feel any pain or discomfort. You can go back to your obligations 2-3 hours after the egg collection.

What is the benefit for me to become an egg donor?

 • The process of becoming a donor is giving you so much more than you thought! You are able to get various blood tests done for free that normally cost hundreds of Euros to do, such as  tests for sexually transmitted diseases and hormonal tests to confirm your fertility.
 • You are able to get genetic tests done for free as well, which can show you if you are a carrier of a genetic disease out of the hundreds we check for. You can get financial compensation for the time you spent at the clinic. One of the genetic tests we offer is 23 and me, which gives us information where you came from and about your genetic background.
 • Most importantly, you get to be the person that helps another woman become pregnant and then hold a baby in her arms. Because without you this will be impossible for some women.

Όταν μια δότρια επιλεγεί από ένα ζευγάρι δεκτών, ακολουθεί ένα συναρπαστικό ταξίδι βοηθώντας τους να πραγματοποιήσουν το όνειρο τους, να γίνουν γονείς. Παρόλο που το να γίνεις δότρια είναι μια ικανοποιητική εμπειρία που δίνει χαρά, εξακολουθεί να είναι μια σοβαρή δέσμευση που πρέπει να αξιολογηθεί προσεκτικά. Η γενναιοδωρία και η συμπόνια ενός ατόμου που αποφασίζει να δωρίσει τα ωάρια του, εκτιμάται βαθύτατα.

Επικοινωνία

+357 22 670850