Βιοψία Εμβρύων

H βιοψία εμβρύων είναι μια τεχνική που εφαρμόζεται από τους εμβρυολόγους προκειμένου να αφαιρέσουν ένα ή δύο κύτταρα από τα έμβρυα, πριν μεταφερθούν για εμφύτευση στη μήτρα. Στη συνέχεια τα κύτταρα αυτά εξετάζονται από ένα γενετικό / μοριακό εργαστήριο, έτσι ώστε να γίνει διάγνωση σχετικά με τη γενετική δομή και αρτιότητα των εμβρύων. Με απλά λόγια, αυτή η τεχνική χρησιμοποιείται για να επιλεγούν τα υγιή έμβρυα πριν από τη μεταφορά τους στη μήτρα. Τα έμβρυα που μεταφέρουν γενετικές ασθένειες ή χρωμοσωμικές ανωμαλίες αποκλείονται από την τελική επιλογή.

Atomoxetine hcl cost