Κρυοσυντήρηση Ωαρίων

Levofloxacin iv uk

Οι περισσότεροι ειδικοί συστήνουν στις γυναίκες να τεκνοποιούν στην πιο γόνιμη ηλικία τους (35 χρονών). Πολλές γυναίκες όμως δεν είναι έτοιμες να τεκνοποιήσουν σε αυτή την ηλικία, για διάφορους λόγους, οι οποίοι μπορεί να είναι είτε επαγγελματικοί είτε προσωπικοί  Σε αυτή την περίπτωση η κρυοσυντήρηση είναι η καλύτερη επιλογή για μελλοντική τεκνοποίηση.

Γιατί συστήνεται η κρυοσυντήρηση

Αν είσαι γυναίκα ηλικίας 30-35 ετών και δεν είσαι ακόμη έτοιμη να δημιουργήσεις την δική σου οικογένεια, τότε η Κρυοσυντήρηση ωαρίων μπορεί να σε βοηθήσει.

Παρόλο που επιστήμονες προτείνουν την ηλικία κάτω των 35 ως την καταλληλότερη βιολογικά για μια γυναίκα να δημιουργήσει οικογένεια, οι συνθήκες ζωής πολλές φόρες δεν το επιτρέπουν (όπως η έλλειψη συντρόφου, επαγγελματικές υποχρεώσεις κ.α.). Σε αυτή την περίπτωση η κρυοσυντήρηση των ωαρίων μπορεί να είναι η λύση για σένα.

Η μέθοδος αυτή προτείνεται και σε ασθενείς που πάσχουν από καρκίνο πριν από την χημειοθεραπεία/ραδιοθεραπεία, θεραπείες οι οποίες καταστρέφουν τα ωάρια.

Η παροδική μείωση ωαρίων είναι μια φυσική διαδικασία. Κατά την γέννηση ένα θηλυκό βρέφος  έχει στις ωοθήκες  1-2 εκατομμύρια ωάρια ενώ, μέχρι την ηλικία των 37 ο αριθμός αυτός μειώνεται στις 25.000.

Η ποιότητα των ωαρίων με την πάροδο του χρόνου μειώνεται σημαντικά αυξάνοντας τις πιθανότητες ανάπτυξης γενετικών ανωμαλιών  (ειδικά σε γυναίκες >37 ετών).

Ασφάλεια της μεθόδου:

  1. Ασφαλής μέθοδος για την γυναίκα και το παιδί

Στις μέχρι τώρα επιστημονικές μελέτες που έχουν δημοσιευτεί, φαίνεται πώς η μέθοδος αυτή δεν εγκυμονεί κινδύνους για την γυναίκα που υποβάλλεται στην διαδικασία, αλλά ούτε και για το παιδί

  1. Εδραιωμένη Μέθοδος.

Επιστημονικές μελέτες έδειξαν πως η χρήση κρυοσυντηρημένων ωαρίων για επίτευξη εγκυμοσύνης έδωσε τις ίδιες πιθανότητες επιτυχίας με αυτή των «φρέσκων» ωαρίων που χρησιμοποιούνται κατά την διαδικασία της εξωσωματικής γονιμοποίησης. Επίσης μελέτες αξιολόγησης της μεθόδου αυτής έδειξαν πως τα «φρέσκα» και κρυοσυντηρημένα ωάρια δ&Icir