Παρένθετη Μητρότητα

Η παρένθετη μητρότητα είναι η διαδικασία όπου μια γυναίκα κυοφορεί και γεννά το παιδί ενός ζευγαριού που θέλει να αποκτήσει παιδί.

Η παρένθετη μητρότητα είναι κατάλληλη για γυναίκες που έχουν ιατρικά θέματα, τα οποία καθιστούν την κύηση και την γέννηση ενός παιδιού αδύνατή ή επικίνδυνη.

Μερικές αιτίες για χρήση παρένθετης μητρότητας είναι:

 • Η απουσία ή δυσμορφία μήτρας.
 • Οι επανειλημμένες αποβολές ή αποτυχημένες εμφυτεύσεις μετά από Εξωσωματική Γονιμοποίηση
 • Οι σοβαρές καρδιοπάθειες ή νεφροπάθειες.

Είδη παρένθετης μητρότητας:

Πλήρης παρένθετη μητρότητα: Η πλήρης παρένθετη μητρότητα εμπλέκει την εμφύτευση εμβρύων τα οποία δημιουργήθηκαν χρησιμοποιώντας:

 • Ωάρια και σπέρμα από τους προοριζόμενους γονείς
 • Ωάρια από δότρια γονιμοποιημένα από το σπέρμα του προοριζόμενου πατέρα
 • Έμβρυα γονιμοποιημένα από ωάρια και σπέρμα δοτών

Μερική παρένθετη μητρότητα (Παραδοσιακή): σε αυτό το είδος παρένθετης μητρότητας το έμβρυο δημιουργείται από σπερματοζωάριο του υποψήφιου πατέρα και το ωάριο της παρένθετης μητέρας. Η γονιμοποίηση σε αυτές τις περιπτώσεις γίνεται συνήθως μέσω σπερματέγχυσης ή τεχνητής γονιμοποίησης.   Αυτή η διαδικασία απαγορεύεται στην Κύπρο, αν και επιτρέπεται σε διάφορες άλλες χώρες.

Ποσοστό επιτυχίας:

Είναι δύσκολο να υπολογιστεί το ποσοστό επιτυχίας αναφορικά με την παρένθετη μητρότητα, αφού εμπλέκονται πολλοί παράγοντες συμπεριλαμβανομένων:

 • Την ικανότητα της παρένθετης μητέρας να μένει έγκυος
 • Την ηλικία της μητέρας που θα δώσει τα ωάρια
 • Οι επιτυχίες των διαδικασιών, όπως η σπερματέγχυση και η Εξωσωματική Γονιμοποίηση
 • Η ποιότητα του εμβρύου το οποίο μεταφέρεται

Νομικά θέματα σχετικά με την παρένθετη μητρότητα στην Κύπρο 

Ο νέος νόμος που έχει ψηφιστεί τον Μάιο του 2015 στην Κύπρο επιτρέπει την χρήση παρένθετης μητρότητας για τις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Πλήρης παρένθετη μητρότητα
 • Παντρεμένα ζευγάρια ή γυναίκες και άντρες που έχουν σταθερή και μόνιμη σχέση

Είναι σημαντικό να επισημανθεί:

 • Η μερική ή παραδοσιακή παρένθετη μητρότητα απαγορεύεται στην Κύπρο
 • Δεν χρειάζεται να γίνει διαδικασία υιοθεσίας καθώς η παρένθετη μητέρα δεν έχει κανένα νομικό δικαίωμα πάνω στο παιδί που θα γεννηθεί
 • Τα μονήρη άτομα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στο σχετικό συμβούλιο για έγκριση
 • Το ενδιαφερόμενο ζευγάρι είναι υπεύθυνο για τις διευθετήσεις ανεύρεσης και συνεννόησης με την παρένθετη μητέρα
 • Η παρένθετη μητρότητα επί πληρωμή είναι παράνομη αλλά αποζημιώσεις επιτρέπονται

Επιλογή Παρένθετης Μητέρας – το ζευγάρι θα πρέπει να επιλέξει μια γυναίκα που μπορεί να έχει ασφαλή και υγιή εγκυμοσύνη και τοκετό. Είναι επίσης ζωτικής σημασίας το ζευγάρι να κτίσει μια σχέση εμπιστοσύνης με την παρένθετη μητέρα.
Θέματα Πληρωμής:

Πληρωμή των εξόδων της παρένθετης μητέρας – Η πληρωμή παρένθετης μητέρας  δεν επιτρέπεται στην Κύπρο. Ωστόσο, οι προοριζόμενοι γονείς είναι υπεύθυνοι για τα έξοδα της παρένθετης, όπως ιατρικά έξοδα, ρούχα εγκυμοσύνης, έξοδα ταξιδίου και απώλειας εσόδων.