ΓΕΝΕΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΜΒΡΥΩΝ

Εξωσωματική Γονιμοποιήση / Βιοψία / Προεμφυτευτικός Γενετικός Έλεγχος Εμβρύων

Το Κέντρο εξωσωματικής γονιμοποιήσης Πεδιαίος προσφέρει στους ασθενείς του τη δυνατότητα προεμφυτευτικού γενετικού ελέγχου των εμβρύων που έχουν δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια της θεραπείας τους. Αυτοί οι ελέγχοι παρέχονται έτσι ώστε να μπορέσουμε να αποκλείσουμε κατά την εμβρυομεταφορά όσα έμβρυα βρεθούν να έχουν πιθανές γενετικές ανωμαλίες, όπως για παράδειγμα μονογονιδιακές ασθένειες, δομικά ή αριθμητικά χρωμοσωμικά λάθη.

O προεμφυτευτικός γενετικός έλεγχος των εμβρύων μπορεί να επιτευχθεί στο Κέντρο μας μέσω μιας εργαστηριακής τεχνικής γνωστής ως «βιοψία εμβρύου». Αυτή η τεχνική απαιτεί τη δημιουργία ζυγωτών μέσω της κλασσικής μεθόδου γονιμοποίησης IVF ή της μικρογονιμοποίησης με τη μέθοδο ICSI, τη συνεχή καλλιέργεια των εμβρύων για 5 ή 6 μέρες και την αφαίρεση (βιοψία) μερικών κυττάρων από κάθε έμβρυο. Το κυτταρικό υλικό από κάθε έμβρυο αποστέλλεται στο γενετικό εργαστήριο για ανάλυση. Ταυτόχρονα, τα έμβρυα κρυοσυντηρούνται με τη μέθοδο της υαλοποίησης την ίδια μέρα και φυλάγονται στις εγκαταστάσεις μας. Όταν τα αποτελέσματα των γενετικών αναλύσεων είναι έτοιμα, ενημερώνουμε τους ασθενείς και τους συμβουλεύουμε πως να συνεχίσουν την θεραπεία τους. Έμβρυα τα οποία έχουν βρεθεί να είναι υγιή μετά τη βιοψία και τη γενετική τους ανάλυση μπορούν να αποψυχθούν και να μεταφερθούν στην ασθενή κατόπιν συνεννόησης (μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την εμβρυομεταφορά παγωμένων εμβρύων στην ιστοσελίδα μας εδώ).

 

 

  • Το Κέντρο εξωσωματικής γονιμοποίησης Πεδιαίος προσφέρει στους ασθενείς του 4 διαφορετικούς τύπους προεμφυτευτικού γενετικού ελέγχου των εμβρύων:
  1. Αρχίζουμε την παροχή υπηρεσιών προεμφυτευτικού γενετικού ελέγχου των εμβρύων για χρωμοσωμικές αριθμητικές ανωμαλίες (PGTA) στις κάτωθι κατηγορίες ζευγαριών:
  • Η πρώτη κατηγορία αφορά ζευγάρια που θέλουν να μεταφέρουν μόνο γενετικά υγιή έμβρυα, για να έχουν την καλύτερη εξασφάλιση για μια φυσιολογική εγκυμοσύνη.
  • Η δεύτερη κατηγορία αφορά γυναίκες με χαμηλά αποθέματα ωαρίων στις ωοθήκες. Υπάρχει η δυνατότητα να πραγματοποιηθούν πολλαπλές ωοληψίες έτσι ώστε να ληφθούν ωάρια από πολλούς κύκλους. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να πραγματοποιήσουμε βιοψία σε όσο το δυνατόν περισσότερα έμβρυα από τα οποία θα επιλέξουμε μόνο τα γενετικά υγιή έμβρυα για μεταφορά.
  • Η τρίτη κατηγορία αφορά γυναίκες που θέλουν να αποφύγουν την επεμβατική μέθοδο της προγεννητικής διάγνωσης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης τους, μεταφέροντας σε ένα κύκλο εξωσωματικής γονιμοποίησης μόνο έμβρυα που είναι ήδη διαγνωσμένα ως γενετικά υγιή.
  • Η τελευταία κατηγορία αφορά γυναίκες που χρησιμοποιούν ωάρια από δότριες γυναίκες και επιθυμούν να αποφύγουν τη μεταφορά εμβρύων χωρίς γενετικό έλεγχο.
  1. Για ασθενείς που είχαν πολλαπλές αποβολές, περιπτώσεις αποτυχημένης εμφύτευσης εμβρύων ή που γέννησαν παιδιά με κάποιο γενετικό πρόβλημα και για ασθενείς προχωρημένης ηλικίας (πάνω από 39 χρονών). Αυτός ο τύπος γενετικού ελέγχου είναι μέρος του προεμφυτευτικού γενετικού ελέγχου των εμβρύων για χρωμοσωμικές αριθμητικές ανωμαλίες (PGT-A).
  2. Για ασθενείς που είναι φορείς συγκεκριμένης γενετικής ανωμαλίας, και ειδικότερα μονογονιδιακής ασθένειας, παραδείγματος χάριν η β-θαλασσαιμία και η Κυστική Ίνωση, και οι οποίοι δεν επιθυμούν να κληρονομηθεί στα παιδιά τους. Αυτός ο τύπος γενετικού ελέγχου είναι μέρος του προεμφυτευτικού γενετικού ελέγχου των εμβρύων για μονογονιδιακές ασθένειες (PGT-Μ).
  3. Για ασθενείς που είναι φορείς δομικών χρωμοσωμικών ανακατατάξεων, παραδείγματος χάριν αμοιβαίες χρωμοσωμικές μετατοπίσεις ή μετατοπίσεις τύπου Robertsonian και οι οποίοι δεν επιθυμούν να μεταφερθούν στα παιδιά τους οι περιπτώσεις μη-ισοζυγισμένων μετατοπίσεων. Αυτός ο τύπος γενετικού ελέγχου είναι μέρος του προεμφυτευτικού γενετικού ελέγχου των εμβρύων για δομικές ανακατατάξεις (PGT-S).

 

Όλοι οι πιο πάνω τύποι γενετικού ελέγχου πραγματοποιούνται σε συνεργασία με εργαστήρια γενετικής που χρησιμοποιούν σύγχρονες και πρόσφατες τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης του γονιδιώματος (WGA) και της τεχνικής αλληλούχισης νέας γενιάς (NGS).

  • ΚΟΣΤΟΣ

Το κόστος διαμορφώνεται ανάλογα με τον τύπο των γενετικών ελέγχων που επιθυμεί κάθε ασθενής. Μετά από συνεννόηση με το Κέντρο μας, μπορούμε να διευθετήσουμε τη βιοψία όσων περισσοτέρων εμβρύων από διαφορετικούς κύκλους θεραπείας (όταν ο αριθμός εμβρύων που προκύπτουν ανά κύκλο είναι μικρός) και ανάλυση του γενετικού υλικού ομαδικά. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνουμε μείωση της οικονομικής επιβάρυνσης του ασθενή και την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων.

Παρακαλούμε όπως ρωτήσετε εμάς ή το γιατρό σας για περισσότερες πληροφορίες.