Πρόγραμμα δωρεάς ωαρίων

Viagra online bestellen ohne rezept auf rechnung

Το δικό μας πρόγραμμα δωρεάς ωαρίων είναι καλά οργανωμένο και λειτουργεί από το 1990. Η πιθανή δέκτρια μπορεί να χρησιμοποιήσει ωάρια δότριας δικής της επιλογής ή το Κέντρο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης Πεδιαίος θα προσπαθήσει να βρει την κατάλληλη δότρια την οποία και η ασθενής πρέπει να αποδεχτεί. Το πρόγραμμα δωρεάς ωαρίων λειτουργεί σε Ανώνυμη βάση με μέγιστο χρόνο στην λίστα αναμονής τριών μηνών.

Ποιές γυναίκες είναι υποψήφιες δέκτριες για το πρόγραμμα δωρεάς ωαρίων

Διαφορετικές ομάδες ασθενών που μπορούν να επωφεληθούν από το πρόγραμμα δωρεάς ωαρίων:

  • Πρόωρη Εμμηνόπαυση
  • Ζημιά στις ωοθήκες λόγω επέμβασης, ακτινοθεραπείας ή χημειοθεραπείας
  • Ασθενής που επαναλαμβανόμενα δεν αντιδρούν σωστά στην ορμονική θεραπεία για την διέγερση των ωοθηκών
  • Ασθενής με κληρονομικό γενετικό νόσημα

Οι Δότριες Μας

Η ζήτηση για δότριες ωαρίων που υποβάλλονται σε περισσότερες γενετικές εξετάσεις έχει αυξηθεί. Την ίδια στιγμή, χρήση ωαρίων από δότριες χωρίς αυτές τις εξετάσεις μειώνουν την τιμή και είναι πιο ελκυστικές για ορισμένα ζευγάρια. Ακολουθώντας την πολιτική που υιοθετείται και από πολλά άλλα κέντρα εξωσωματικής γονιμοποίησης, το Κέντρο μας προσφέρει δύο ομάδες δοτριών ωαρίων: Κανονικές Δότριες και Δότριες Elite.

Ομάδα Ι – Κανονικές Δότριες

Το σχέδιο αυτό χρησιμοποιείται από το κέντρο μας από το 1992, σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές που αφορούν την ποσότητα πληροφοριών που δίνεται στους δέκτες ωαρίων σχετικά με τη δότρια τους. Το ταίριασμα δότριας-δέκτριας πραγματοποιείται από τις συντονίστριες του προγράμματος Δωρεάς Ωαρίων, οι οποίες διεξάγουν λεπτομερή έρευνα στα προφίλ των διαθέσιμων δοτριών για να βρουν τις καλύτερες υποψήφιες για κάθε ζευγάρι. Όλες οι δότριες μας ελέγχονται για Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα (ΣΜΝ), όπως:

  • Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοανεπάρκειας – AIDS (HIV)
  • Ηπατίτιδα Î’ (HBs Ag, anti-HBc IgM)
  • Ηπατίτιδας Γ (HCV)
  • Σύφιλη (VDRL)
  • Μεγαλοκυτταρικός ϊός(CMV IgM)

Ομάδα ΙΙ – Elite Δότριες

Από την εμπειρία μας, έχουμε καταλάβει πως υπάρχει αυξανόμενη ανάγκη για δημιουργία ενός προγράμματος δωρεάς ωαρίων ‘Αμερικάνικου’ τύπου, όπου οι δότριες υπόκεινται σε βαθύτερο ιατρικό έλεγχο και πιο εξονυχιστική διαδικασία αξιολόγησης. Οι δέκτριες λαμβάνουν πιο ολοκληρωμένη εικόνα για τις υποψήφιες δότριες τους και