Συχνές Ερωτήσεις

1) Όριο ηλικίας

Στις 15 Μαΐου 2015 ψηφίστηκε ο νέος νόμος αναφορικά με τις διαδικασίες γονιμότητας Ο νόμος ορίζει πως η μέγιστη ηλικία για διαδικασία εξωσωματικής γονιμοποίησης στην Κύπρο είναι το 50ο έτος ηλικίας της γυναίκας

2) Μικτοί κύκλοι

Στους μικτούς κύκλους γονιμότητας, δίνεται η δυνατότητα στις γυναίκες να μεταφέρουν έμβρυα γονιμοποιημένα από δικά τους ωάρια και δότριας ή να μεταφέρουν έμβρυα τα οποία γονιμοποιήθηκαν είτε με το δείγμα σπέρματος του συντρόφου τους ή με δότη ταυτόχρονα. Ωστόσο, η ταυτόχρονη μεταφορά εμβρύων που έγιναν από διαφορετικούς γαμέτες είναι παράνομη στην Κύπρο. Οι μικτοί κύκλοι είναι παράνομοι.

3) Επιλογή Φύλου

Η επιλογή φύλου του εμβρύου μπορεί να εφαρμοστεί μόνο αν υπάρχει ιατρικός λόγος, για παράδειγμα σε περιπτώσεις κληρονομικών φυλοσύνδετων συνδρόμων. Οι ασθενείς θα πρέπει να παρουσιάσουν ιατρική αναφορά διευκρινίζοντας το πρόβλημα έτσι ώστε να μπορεί να γίνει βιοψία στα έμβρυα.

4) Ανύπαντρες γυναίκες

Σύμφωνα με το νέο νόμο ζευγάρια και ανύπαντρα άτομα μπορούν να υποβληθούν σε διαδικασίες εξωσωματικής γονιμοποίησης αλλά με προϋποθέσεις .

5) Ομοφυλόφιλα ζευγάρια

Σύμφωνα με το άρθρο τέσσερα του νόμου, η νέα νομοθεσία μπορεί να εφαρμοστεί σε ζευγάρια και μονήρη άτομα. Να σημειωθεί πως ο νομός αναφέρει πως κάθε ζευγάρι πρέπει να απαρτίζεται από έναν άντρα και μια γυναίκα έτσι ώστε να μπορούν να υποβληθούν σε διαδικασία εξωσωματικής γονιμοποίησης. Επιπρόσθετα όλα τα ζευγάρια πρέπει να είναι είτε παντρεμένα είτε να έχουν μόνιμη σχέση έτσι ώστε να μπορέσουν να προχωρήσουν σε διαδικασίες γονιμότητας

6) Κυτταροπλασματική μεταφορά, Μιτοχονδριακή αντικατάσταση ή Μιτοχονδριακή δωρεά.

H Μιτοχονδριακή δυσλειτουργία έχει συσχετιστεί με νόσους πολλαπλών οργάνων. Τα μιτοχόνδρια είναι οργανίδια που βρίσκονται στο κυτταρόπλασμα των περισσότερων κυττάρων συμπεριλαμβανομένων και των ωαρίων και είναι υπεύθυνα να τ&