Εμβρυομεταφορά παγωμένων εμβρύων

Where to buy cheap sildenafil

Το πρόγραμμα της κρυοσυντήρησης με την μέθοδο της υαλοποίησης, εφαρμόζεται στο Kέντρο μας από το 2007. Το πρόγραμμα της κρυοσυντήρησης με την μέθοδο της υαλοποίησης, εφαρμόζεται στο Kέντρο μας από το 2007. Το υψηλό ποσοστό επιβίωσης αυτής της μεθόδου είναι ένα ισχυρό εργαλείο έτσι ώστε το εργαστήριό μας να αυξήσει το ποσοστό επιτυχίας ανά κύκλο διέγερσης, με εμβρυομεταφορά πέραν της μιας φοράς.  Η υαλοποίηση έχει χαρακτηριστεί ως η δεύτερη πιο σημαντική ανακάλυψη στο πεδίο της Εξωσωματικής Γονιμοποίησης, μετά από τη Μικρογονιμοποίηση (ICSI), λόγω της σημασίας της στην ρουτίνα του εργαστηρίου Εξωσωματικής Γονιμοποίησης.  Έχει αποδειχθεί ότι στους κύκλους με διέγερση η δεκτικότητα του ενδομητρίου είναι μειωμένη λόγω των φαρμάκων που χρησιμοποιούνται για τη διέγερση.  Έτσι, μια μεταγενέστερη εμβρυομεταφορά κατεψυγμένων εμβρύων θα μπορούσε να παρακάμψει αυτό το δυσμενές αποτέλεσμα και να οδηγήσει σε μια επιτυχημένη εγκυμοσύνη με παρόμοιο ή ακόμη υψηλότερο ποσοστό εγκυμοσύνης από τους φρέσκους κύκλους.  Στο Κέντρο μας είμαστε ένθερμοι υποστηρικτές αυτής της ιδέας, αλλά περισσότερες μελέτες πρέπει να γίνουν πριν υιοθετήσουμε την στρατηγική υαλοποίησης όλων των εμβρύων.

Η υαλοποίηση των εμβρύων στο ‘Κέντρο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης Πεδιαίος’ χρησιμοποιείται για:

  • Φύλαξη υπεράριθμων εμβρύων από κύκλο μιας Εξωσωματικής Γονιμοποίησης
  • Ασθενείς με κίνδυνο εμφάνισης συνδρόμου υπερδιέγερσης των ωοθηκών. Σε αυτή τη περίπτωση η εμβρυομεταφορά γίνεται σε ένα μελλοντικό κύκλο χωρίς διέγερση ωοθηκών και έχει ποσοστό επιτυχίας παρόμοιο με εμβρυομεταφορά κατά τη διάρκεια φρέσκου κύκλου.
  • Κύκλους πτωχών απαντητριών (Poor Responder Cycles) (γυναίκες άνω των 39, ή σε Εμμηνόπαυση, ή με χαμηλό ΑMH). Έμβρυα καλής ποιότητας  που προκύπτουν από φυσικούς ή χαμηλής διέγερσης κύκλους, μπορούν να υαλοποιηθούν.  Συνήθως ο μέγιστος αριθμός εμβρύων καλής ποιότητας που προκύπτουν από έναν κύκλο είναι 1 με 2 έμβρυα.  Ότ