ΓΕΝΕΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΜΒΡΥΩΝ

Buy maxalt melt online uk

Το Κέντρο εξωσωματικής γονιμοποιήσης Πεδιαίος προσφέρει στους ασθενείς του τη δυνατότητα προεμφυτευτικού γενετικού ελέγχου των εμβρύων που έχουν δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια της θεραπείας τους. Αυτοί οι ελέγχοι παρέχονται έτσι ώστε να μπορέσουμε να αποκλείσουμε κατά την εμβρυομεταφορά όσα έμβρυα βρεθούν να έχουν πιθανές γενετικές ανωμαλίες, όπως για παράδειγμα μονογονιδιακές ασθένειες, δομικά ή αριθμητικά χρωμοσωμικά λάθη.

O προεμφυτευτικός γενετικός έλεγχος των εμβρύων μπορεί να επιτευχθεί στο Κέντρο μας μέσω μιας εργαστηριακής τεχνικής γνωστής ως «βιοψία εμβρύου». Αυτή η τεχνική απαιτεί τη δημιουργία ζυγωτών μέσω της κλασσικής μεθόδου γονιμοποίησης IVF ή της μικρογονιμοποίησης με τη μέθοδο ICSI, τη συνεχή καλλιέργεια των εμβρύων για 5 ή 6 μέρες και την αφαίρεση (βιοψία) μερικών κυττάρων από κάθε έμβρυο. Το κυτταρικό υλικό από κάθε έμβρυο αποστέλλεται στο γενετικό εργαστήριο για ανάλυση. Ταυτόχρονα, τα έμβρυα κρυοσυντηρούνται με τη μέθοδο της υαλοποίησης την ίδια μέρα και φυλάγονται στις εγκαταστάσεις μας. Όταν τα αποτελέσματα των γενετικών αναλύσεων είναι έτοιμα, ενημερώνουμε τους ασθενείς και τους συμβουλεύουμε πως να συνεχίσουν την θεραπεία τους. Έμβρυα τα οποία έχουν βρεθεί να είναι υγιή μετά τη βιοψία και τη γενετική τους ανάλυση μπορούν να αποψυχθούν και να μεταφερθούν στην ασθενή κατόπιν συνεννόησης (μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την εμβρυομεταφορά παγωμένων εμβρύων στην ιστοσελίδα μας εδώ).

 

 

  • Το Κέντρο εξωσωματικής γονιμοποίησης Πεδιαίος προσφέρει στους ασθενείς του 4 διαφορετικούς τύπους προεμφυτευτικού γενετικού ελέγχου των εμβρύων:
  1. Αρχίζουμε την παροχή υπηρεσιών προεμφυτευτικού γενετικού ελέγχου των εμβρύων για χρωμοσωμικές αριθμητικές ανωμαλίες (PGTA) στις κάτωθι κατηγορίες ζευγαριών:
  • Η πρώτη κατηγορία αφορά ζευγάρια που θέλουν να μεταφέρουν μόνο γενετικά υγιή έμβρυα, για να έχουν την καλύτερη εξασφάλιση για μια φυσιολογική εγκυμοσύνη.
  • Η δεύτερη κατηγορία αφορά γυναίκες με χαμηλά αποθέματα ωαρίων στις ωοθήκες. Υπάρχει η δυνατότητα να πραγματοποιηθούν πολλαπλές ωοληψίες έτσι ώστε να ληφθούν ωάρια από πολλούς κύκλους. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να πραγματοποιήσουμε βιοψία σε όσο το δυνατόν περισσότερα έμβρυα από τα οποία θα επιλέξουμε μόνο τα γενετικά υγÎ