Κλασσική μέθοδος γονιμοποίησης (IVF) και μικρογονιμοποίηση (ICSI)

Valacyclovir order online

Εξωσωματική Γονιμοποίηση (IVF)

Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται όταν τα σπερματοζωάρια έχουν κανονική συγκέντρωση, κινητικότητα και μορφολογία. Περίπου ένα εκατομμύριο σπερματοζωάρια (η ποσότητα ρυθμίζεται ανάλογα με την τελική συγκέντρωση μετά την προετοιμασία του σπέρματος) ανά ωάριο διασκορπίζονται σε μια σταγόνα καλλιεργητικού υγρού γονιμοποίησης και επωάζονται στους 37oC με 5-6% CO2, μέχρι την επόμενη μέρα. Τα σπερματοζωάρια αφήνονται να διαπεράσουν την εξωτερική μεμβράνη του ωαρίου, από μόνα τους, για να γονιμοποιήσουν το ωάριο. Η γονιμοποίηση ανιχνεύεται 17-19 ώρες μετά από τη διαδικασία Εξωσωματικής Γονιμοποίησης.

Μικρογονιμοποίηση Ωαρίων (ICSI)

Η μέθοδος της μικρογονιμοποίησης ωαρίων χρησιμοποιείται κυρίως όταν η ανάλυση σπέρματος δείξει μη κανονικά αποτελέσματα π.χ. όταν ο αριθμός σπερματοζωαρίων είναι χαμηλός, όταν έχουν μειωμένη κινητικότητα ή σοβαρές μορφολογικές ανωμαλίες. Επίσης χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις συνεχόμενων αποτυχημένων προσπαθειών της κλασσικής μεθόδου Εξωσωματικής Γονιμοποίησης, σε περιπτώσεις παρουσίας αντισωμάτων του σπέρματος και ενίοτε σε ασθενείς με παραγωγή ωαρίων σε μικρούς αριθμούς. Επιπλέων χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις ιδιοπαθούς υπογονιμότητας. Εν ολίγοις, ο εμβρυολόγος επιλέγει κανονικά σπερματοζωάρια και τα εγχέει στα ωάρια χρησιμοποιώντας ειδικό εξοπλισμό και μικροεργαλεία. Η γονιμοποίηση ανιχνεύεται 16-18 ώρες μετά τη Μικρογονιμοποίηση του ωαρίου.

Διαδικασία

Κρυοσυντήρησηεμβρύων Εμβρυομεταφορά ΒιοψίαΕμβρύων ΚαλλιέργειαεμβρύωνΓονιμοποίηση Συλλογή Ωαρίων/ Σπέρματος ΔιέγερσηΩοθηκών ΤεστΕγκυμοσύνης
Online pharmacy usa international delivery